SERVICE AV ALLA FÖREKOMMANDE MÄRKEN VAD DETT GÄLLER:

OLJEBRÄNNARE: INDUSTRI OCH VILLA-

GASBRÄNNARE INOM INDUSTRI OCH FASIGHET.

PELLETSBRÄNNARE FÖR VILLA

PELLETSBRÄNNARE FÖR FASTIGHETER OCH STÖRRE ANLÄGGNINGAR.

FLIS OCH PELLETSANLÄGGNINGAR

VI UTFÖR ALLA REPARATIONER I ER PANNCENTRAL

Vi bygger och gör elinstallationer inom styr och regler.

 

Vi har ett lager med reservdelar till ”Elcobrännare”