Clearnburn
Pelletscentral

PREFRABRICERAD PELLETSCENTRAL 500 KW LEVERERAD TILL KVNNERSTA

NATURSKOLA  (gymnasium) I ÖREBRO.

Levererad pelletspanna är av märket:  CLEANBURN Biomatic 500kW

mer info inom snart.

Ring för mer info.