Bioolja Anläggningar

Projekt Plantagen

Det är ett stort intresse för nya oljeanläggningar med bioolja, detta i takt med ett ökat miljötänkande i kombination med att det är billigare med bioolja, särskilt nu när skattesubventionen för fossila bränslen minskar.Vi har ett nära samarbete med olika leverantörer av utrustning och bioolja för att kunna möta det stora intresset för att konvertera till bioolja.

Kumla Oljeservice har arbetat med konvertering till bioolja i flera anläggningar, bland annat har vi arbetat med ett projekt hos Plantagen på deras anläggning utanför köping, ett annat exempel är installationen och driftsättningen vid företaget Rådasand i Lidköping som under sommaren tagit i drift en biooljeanläggning på 3 MW.

 

Läs artikel från publikationen BIOENERGI

BIO PLANTAGEN

Huvudpannan är en 2 MW-panna från VEÅ med en brännare från Turboflame.Pannan är utrustad med automatsotning från Aerovit för sotblåsning av tuberna.Hela anläggningen är byggd som en ny pumpstation med förvärmare.Brännare från Turboflame är en pressluftbrännare som fungerar bra medbiooljor.

Turboflame har provat tekniken med många olika biooljor och press-luftsbrännaren har visat sig fungera bra.


BILDER DOVÖ 021
BILDER DOVÖ 024

Alla rör och brännaren består av rostfria material för att stå emot korrosion orsakad av biooljan.