+

Hej! Från och med januari 2020 är Kumla Oljeservice en del av Indoor Energy! Mer än 60 års erfarenhet av att värma industrier samt små och stora fastigheter Kumla Oljeservice startades 1954 av bröderna Hendry och Fred Sigfridsson och har gått i generationer till dagens ägare Conny, Karsten och Stefan. ”Nästa generation var inte beredd att ta över familjeföretaget, så vi behövde hitta en annan lösning” berättar Conny Sigfridsson. ”Valet föll på Indoor Energy, ett liksom vi ägarlett bolag som sätter kunden i centrum och där vår spetskompetens värderas och kan överföras till flera duktiga tekniker. Vi ser alla fram emot att fortsätta resan tillsammans med Indoor även om jag själv kommer att trappa ner”, säger Conny som är 67 år. För oss på Indoor baseras beslutet att genomföra affären på i huvudsak tre kriterier: Trygga kundernas behov genom branschkunskap, lokal närvaro samt finansiell stabilitet och långsiktighet. Conny, Karsten, Mikael och Stefan kommer från och med januari att utgå från vårt kontor i Örebro, och i och med det få ytterligare 25 kollegor i Närke men också 170 nya kollegor i Sverige. Erbjuda anställda trygghet och utveckling genom ledarskap, spetskompetens inom värme, kyla, ventilation och styr- och reglerteknik och liknande befintlig verksamhet. Utveckla Indoor Energys erbjudande, vi har en tydlig strategi att växa inom värme och förvärvet gör att vi breddar vår kompetens ytterligare genom service och konvertering av värmepannor. Indoor står i mitten av korsningen kyla/värme/ventilation/styr med en helhetssyn. Se filmen om fyrvägskorsningen på www.indoor.se. Jag är kund hos Kumla Oljeservice. Vad gäller för mig nu? För dig som kund innebär förändringen att ni kommer att få en ny leverantör och avtalspartner, men kompetensen och de personliga relationerna finns kvar. Om du märker av förändringen alls, hoppas vi att du kommer att uppleva den som positiv. Kortfakta om Indoor Energy Indoor Energy är ett privatägt service- och installationsföretag med verksamhet inom kyla, värme, ventilation, styr och energi. Företaget har ca 170 anställda och kontor på 8 orter: Solna, Stockholm Syd, Uppsala, Nyköping, Katrineholm, Örebro, Karlstad och Göteborg. Vår ambition är att vara ett mellanstort företag som förenar det lilla bolagets kund-närhet och flexibilitet med det stora bolagets effektivitet och kunskapsbredd. Vi har både den kompetens och det engagemang som krävs för att vara en proaktiv partner och vi känner en stolthet i att hjälpa våra kunder att säkerställa driftsäkerhet och kostnads-effektivitet. Att dessutom kunna bidra till minskad energianvändning och klimat-påverkan känns otroligt viktigt. Verksamheten har funnits sedan 1990.
Kontakt: Tomas Pettersson 019-675 14 80 tomas.pettersson@indoor.se
Conny Sigfridsson 019-675 14 80 conny.sigfridsson@indoor.se
Conny, Stefan, Micael och Karsten kommer att ha kvar sina vanliga telefonnummer precis som innan.
Besök Indoor.se Indoor i sociala medier:
Om företaget

Om Kumla Olje-Service AB

Vi är ett familjeföretag som bildades 1955 och har nu varit verksamt i över 56 år. Den långa erfarenheten i energibranschen ger våra kunder trygghet och garanterar ett professionellt arbete vid installationer och service.

Det var Hendry Sigfridsson far till två av de tre nuvarande ägarna och Hendrys bror Fred Sigfridsson som startade Kumla Olje-Service i Maj 1955. Dagens ägare är i rakt fallande led Conny och Stefan Sigfridsson samt Carsten Carmenstrand.

Miljömål

 • Vi skall kontrollera om de kemiska preparat som vi använder är upptagna på Kemikalieinspektionens lista över ämnen vars användning är inskränkt genom bestämmelser meddelade med stöd av lagen om kemiska produkter.
 • Används kemiska preparat som finns upptagna på begränsningslistan skall de regler som finns för preparatet ifråga följas.
 • Vårt miljömål är att minimera användandet av produkter som medför begränsningar enligt Begränsningslistan.
 • Avfall mm skall omhändertagas och lämnas på särskild plats, väl märkt.
 • Eliminera risken för att farligt avfall kommer ut i avlopp, mark eller luft.
 • Förpackningar återanvänds i möjligaste mån, eller lämnas för återvinning då returmöjlighet finns.
 • Ifall (miljö)olycka inträffar i samband med vårt arbete skall det vid behov anmälas till räddningstjänsten och kunden underrättas.
 • Vid heta arbeten skall blankett för detta ifyllas och undertecknas av beröras parter.

Miljöpolicy

Nästa steg är att vi har vi en miljöpolicy för våra kundrelationer och i punktform så lyder denna så här:

 • Att sprida miljömedvetande
 • Att ha kunskap om skadliga ämnen och sprida kunskapen
 • Att ge kunskap om skadliga utsläpp vid förbränning.
 • Att sprida kunskap om åtgärder som begränsar effekterna vi utsläpp som CO2, CO och Nox
 • Vi vill att kunderna skall ha samma förutsättningar som vår organisation i form av kunskaper och beredskap.